Регистриране на е-винетка

1 Избиране на е-винетка
2 Регистрационен номер & срок на действие
3 Кошница
4 Имейл адрес
5 Преглед & Общи условия
6 Плащане & Готово
Превозни средства < 3,5 тона
До 3,5 тона обща маса

Данни за превозното средство

В коя държава е регистрирано Вашето превозно средство?
D
Моля, въведете Вашия регистрационен номер без интервали, тире и точка!
D
Двата регистрационни номера са еднакви.
30 дни
Тази електронна винетка е в сила 30 дни от началната дата на валидност.
22,91 US$
Указаните цени вкл. законна Тол такса, вкл. заплащане за услугата и вкл. ДДС

Период на валидност

Период на валидност:
Сигурност: Вашите данни се предават SSL криптирани.